O RESEARCH

1. Opis projektu

EPICURResearch: ShapingEuropeanSociety in Transition to trzyletni projekt zainicjowany w styczniu 2021 roku. Finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” w ramach filaru „Nauka z i dla społeczeństwa” [SwafS], EPICURResearch opracuje wspólny program badawczy dla ośmiu partnerskich uniwersytetów w celu poprawy i wzmocnienia relacji między nauką a społeczeństwem.

EPICUR Research wzmocni również pozycję naukowców rozpoczynających karierę poprzez inicjowanie oddolnych procesów współpracy i budowania nowych sieci dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, tworząc w ten sposób nowy rodzaj społeczności badawczej, która przekracza granice dyscyplin i otwiera uniwersytety na ich społeczności.

2. Misja i cele

Badania oparte na wyzwaniach:

EPICUR Researchma na celu opracowanie rozwiązań dla problemów społecznych. Zgodnie z przekonaniem, że współpraca międzynarodowa sprzyja postępowi naukowemu i społecznemu, projekt EPICUR Researchopracuje wspólny program badawczy o inter- i transdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywania najważniejszych problemów badawczych, tzw. EPIChallenges, które obejmują takie zagadnienia, jak: Zrównoważony rozwój (w tym zmiany klimatu); Mobilność, migracja i tożsamość; Transformacja zdrowia publicznego. EPICUR Research oferuje przestrzeń do odkrywania nowych form współpracy, która łączy różnorodność wiedzy i perspektyw potrzebnych do stawienia czoła najważniejszym wyzwaniom dzisiejszego świata.

Badania inter- i transdyscyplinarne:

Istnieje wiele definicji dotyczących zarówno badań interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, które opisują potrzebę integracji nie tylko różnorodnych danych i informacji, ale także metodologii, narzędzi, podejść badawczych, technik i teorii z różnych dyscyplin. Jednocześnie, podkreślają one wagę włączania partnerów spoza uczelni. W przypadku EPICUR Research, interdyscyplinarność jest rozumiana jako współpraca między badaczami z różnych dyscyplin, podczas gdy transdyscyplinarność to współpraca między naukowcami a partnerami z innych sektorów społeczeństwa, takich jak społeczeństwo obywatelskie i organizacje rządowe, przemysł i biznes. EPICURResearch będzie pomagać w realizacji pomysłów i koncepcji opracowanych w ramach finansowanego przez UE projektu SHAPE-ID, który ma na celu poprawę inter- i transdyscyplinarnej współpracy między naukami o sztuce, naukami humanistycznymi i społecznymi (AHSS) a innymi naukami, w szczególności naukami ścisłymi, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) (https://www.shapeid.eu).

Wsparcie naukowców i naukowczyń na początkowym etapie kariery naukowej

EPICURResearch skierowany jest do badaczy rozpoczynających karierę (EarlyCareerResearchers; ECR), którzy stanową nowepokolenie liderów i badaczy. Aby móc w przyszłości stymulować transformacje instytucjonalne, badacze rozpoczynający karierę potrzebują nowych i większych możliwości nabywania umiejętności umożliwiających im rozwijanie swojej kariery akademickiej we sprzyjających warunkach. EPICUR Researchdąży zatem do integracji początkujących badaczy ze swoimi strukturami decyzyjnymi i organami zarządzającymi. W ten sposób EPICUR ma nadzieję stworzyć nową kulturę akademicką, która jest kształtowana przez i dla potrzeb naukowców na wszystkich etapach kariery, biorąc pod uwagę szczególne wyzwania naukowców z rodzinami, kobiet i badaczy pochodzących z różnych (np. nieakademickich) środowisk, które nadal są niedostatecznie reprezentowane w europejskich środowiskach akademickich.

Dodatkowe info:

https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/epicur-w-programie-horyzont-2020

3. Zespół EPICUR Research @AMU

Dr Katarzyna Jankowiak (Wydział Anglistyki, UAM) – Kierowniczka projektuhttp://wa.amu.edu.pl/wa/jankowiak_katarzyna

Dr Agnieszka Budzyńska (Wydział Biologii, UAM)http://zow-wp.home.amu.edu.pl/?page_id=220&lang=en