EPICUR W UAM

PAKIETY ZADAŃ

 •   WP1 

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
 • dr Tomasz Brańka

Zarządzanie projektem

 •   WP2

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • dr hab. prof. UAM Rafał Dymczyk

Promowanie wielojęzyczności i inkluzywnego rozwoju

 • Promowanie wielojęzyczności we wszystkich aspektach życia uczelni
 • Wprowadzenie wielojęzyczności w dokumentach dydaktycznych
 • Rozwój wzorcowej polityki językowej
 • Promowanie nauczania języków mniejszości
 •   WP3

 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

Innowacyjne metody uczenia i uczenia się przyszłych obywateli Europy

 • Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyszłych obywateli Europy, m.in. uruchomienie kierunku Liberal Arts and Sciences (LAS)
 • Wdrożenie dwóch pilotażowych modułów nauczania: Tożsamość europejska oraz Naturalne i społeczne warunki zrównoważonego rozwoju
 • Rozpowszechnienie oferty LAS w uczelniach konsorcjum
 • Przygotowanie programu dla LAS prowadzonego wspólnie
 •   WP4

 • mgr Adrian Trzoss
 • dyrektor Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi Janusz Lachowicz

Wytyczenie drogi do powstania Campusu Międzyuniwersyteckiego

 • Wytyczenie drogi do powstania kampusu międzyuniwersyteckiego,
 • Wypracowanie formy współpracy, która umożliwi wzrost mobilności (także wirtualnej), zarówno studentów, jak i pracowników
 • Przygotowanie warunków technicznych dla Campusu:
  • Virtual Campus Learning Platform
  • Virtual University Registrar System
 •   WP5

 • dr Tomasz Brańka
 • prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak

Wzmocnienie i rozwój współpracy międzyregionalnej i transgranicznej

 • Konstruowanie „mostów” między regionalnymi sieciami uniwersytetów
 • Łączenie regionów poprzez wspólne przedsięwzięcia
  • Student Entrepreneurial Lab
 • Łączenie regionów przez wspólne inicjatywy naukowe z włączeniem partnerów pozaakademickich
  • Concept for Master Labs
  • Concept for PhD research internships
 • Wzmacnianie kompetencji interkulturowych
 •   WP6

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
 • dr Tomasz Brańka

Upowszechnienie rezultatów projektu i wypracowanie modelu dla przyszłych uniwersytetów europejskich

 • Komunikacja i upowszechnienie: udostępnienie wypracowanego modelu uniwersytetu innym europejskim uczelniom
 • EPICUR: wypracowanie modelu długoterminowego działania

 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2020-2021 EPICUR - Uniwersytet Europejski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie