EPICradle

1. Co to EPICradle?

EPICradle to program skierowany do naukowców na początkowych stadiach ich kariery. Dzięki EPICradle możesz otrzymać finansowanie i wsparcie instytucjonalne uniwersytetów konsorcjum EPICUR na rozwijanie nowych, inter- i transdyscyplinarnych badań opartych o wyzwania (challenge-based approach) w zakresie zrównoważonego rozwoju, mobilności, migracji, tożsamości oraz zdrowia publicznego. Te pola badawcze nazwaliśmy EPIChallanges.

2. Krótkoterminowe, hybrydowe, wsparcie finansowe – ECR Fellowships Enhancing European Collaboration

Stypendia ECR mają charakter hybrydowej mobilności i trwają trzy miesiące. Celem stypendiów jest organizacja dwóch współpracujących grup do maksymalnie pięciu osób z uniwersytetów partnerskich. Program umożliwia zapraszanie ekspertów celem dyskusji na koncepcjami projektowanych badań oraz aplikacji grantowych.

Celem programu jest angażowanie całego społeczeństwa zatem aplikacji są zachęcani do współpracy z zewnętrznymi ekspertami, przedsiębiorcami czy rolnikami i nauczycielami.

EPICradle wspiera młodych badaczy poprzez stypendia w wysokości 3,000 € na uczestnika oraz gwarantując budżet grupowy w wysokości 5,000 €. Ponadto EPICradle oferuje wsparcie w postaci wspólnej dla wszystkich partnerów EPICUR infrastruktury: miejsca, zasoby, usługi, włączając w to aparaturę i narzędzia do zbierania, archiwizowania, danych badawczych i innych niezbędnych narzędzi to osiągnięcia doskonałości naukowej i innowacji.

3. Zasady rekrutacji

Marzec 15  Otwarcie naboru wniosków
Marzec/Kwiecień Weryfikacja części formalnej wniosków
Kwiecień 15 Zamknięcie naboru
Kwiecień 17 Ewaluacja wniosków przez komisję
Kwiecień 25-29 Przygotowanie listy zaakceptowanych wniosków 
Maj 5  Ogłoszenie wyników
Maj 15 Przyznanie stypendiów
Maj/Czerwiec  Start projektów

Szczegółowe informacje o warunkach programu, zasadach przyznawania stypendiów oraz jak wypełnić aplikację znajdziesz tu: https://epicur.education/research/research-activities/epicradles/

Więcej informacji nt. programu można uzyskać u dr Katarzyny Jankowiak (Wydział Anglistyki, UAM) – Kierowniczki projektu EPICUR Research http://wa.amu.edu.pl/wa/jankowiak_katarzyna