1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 24 paźdzernika 2022 r.

Annual exchange meeting with the ECR Board of EPICUR


W dniach 17-18 października odbyło się coroczne spotkanie EPICUR Early Career Researchers (ECR) Board w Karlsruher Institut für Technologie z udziałem przedstawicieli UAM: dr Juliany Souzy-Kasprzyk z Wydziału Chemii i dra Beniamina Kłanieckiego z Wydziału Anglistyki. W skład ECR Board, która została utworzona w drugiej połowie 2021 roku, wchodzi dwoje reprezentantów z każdej uczelni partnerskiej. Członkowie rady spotkali się po raz pierwszy osobiście, aby omówić długofalową wizję ECR Board i jej działań w ramach konsorcjum. Zadaniem rady jest pełnienie funkcji doradczej w projekcie EPICUR Research, reprezentując głos naukowczyń i naukowców na początkowym etapie kariery naukowej. ECR Board wspiera poszczególne zespoły działające w projekcie, wspomagając proces podejmowania decyzji, tak aby wypracowane przez EPICUR rozwiązania sprostały oczekiwaniom przyszłych pokoleń europejskich naukowców. Jednym z takich przedsięwzięć jest konkurs grantowy EPICradle, dzięki któremu powstały już pierwsze zespoły badawcze, składające się z przedstawicieli różnych uniwersytetów partnerskich. Natomiast już w przyszłym miesiącu ogłoszony zostanie konkurs EPICluster, w którym o granty, a razem z nimi o możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej jednostek partnerskich, będą mogły aplikować zespoły badaczek i badaczy na początkowym etapie kariery naukowej ze wszystkich uniwersytetów należących do konsorcjum EPICUR. W przygotowaniu znajduje się również prototyp platformy naukowo-społecznościowej EPICommunity, która znacząco ułatwi nawiązywanie kontaktów i współpracy z naukowcami z pozostałych uniwersytetów oraz umożliwi efektywne dzielenie się swoimi wynikami badań wewnątrz konsorcjum. Podczas spotkania w Karlsruhe rada podjęła kluczowe decyzje odnośnie swojej struktury wewnętrznej oraz zacieśniła współpracę z kierownikami poszczególnych zespołów działających w projekcie EPICUR Research.