1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 12 sierpnia 2022 r.

EPICUR 2.0 – wygrywamy w prestiżowym konkursie!

OŚWIADCZENIE PRASOWE

KONSORCJUM EPICUR

Konsorcjum EPICUR wygrywa w nowym konkursie Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+!

W ramach programu konsorcjum otrzyma 18 milionów euro na kolejną fazę rozwojową.

Strategia EPICURa 2030 na rzecz Federacji Uniwersytetów Europejskich (finansowana w 80% ze środków projektu, 20% jako wkład własny) będzie funkcjonować w fazie rozwojowej jako EPICUR-SHAPE-IT. Faza rozwojowa zakończy się w 2028 roku.

Wielkie podziękowania dla wszystkich zespołów biorących udział w budowie konsorcjum w trakcie fazy pilotażowej i które przyczyniły się do wygranej w obecnym konkursie.

Obecnie EPICUR składa się z 9 uniwersytetów z 7 krajów i jest w stanie osiągnąć to czego żaden z uniwersytetów nie byłby w stanie zrobić samodzielnie.

Europa staje przed o wiele bardziej złożonymi wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej; od zmian klimatu, przez światową pandemię, starzejące się społeczeństwa i cyfrową transformację po przytłaczające tarcia geopolityczne. Uniersytety europejskie mają kluczową rolę do odegrania w tej sytuacji, i muszą przejść dalekosiężne zmiany aby odpowiedzieć na nowe problemy i potrzeby społeczne, a także wzmocnić swój wkład w dobro publiczne. Wymaga to bezprecedensowego wysiłku i kreatywaności wśród naszych wspólnot akademickich. Konsorcjum EPICUR jest w szczególnej sytuacji by odpowiedzieć na te wyzwania. EPICUR łączy szczególne i wzajemnie uzupełniające się siły dziewięciu uniwersytetów a także doświadczenia i potencjał kreatywny swoich regionów.

EPICUR podejmuje się wyzwania stopniowo budując federację uniwersytetów. Głównym celem naszego sojuszu jest przekształceie edukacji, badań i transfer praktyk i możliwości pomiędzy członkami aby rozwijać oryginalne nowatorskie rozwiązania i kształcić nowe generacje Europejczyków, którzy dokonując zmian będą w stanie kształtować zmieniające się europejskie społeczeństwo i pomagać pokonywać wyjątkowe wyzwania.

Ta ambicja polega na współdzielonych wartościach, które stoją u podstawy europejskiego projektu: wolności akademickiej, zrównoważonego rozwoju, wielojęzyczności i wielokulturowości, równości, różnorodności i inkluzywności (EDI) przez wszystkie aspekty życia.

Nasza strategia zawiera się w sześciu kluczowych zadaniach mających a celu pogłębienie i skalowanie naszych możliwości do oferowania europejskiego kształcenia, nauki i doświadczeń badawczych nad wielojęzycznością w EPICURze, badaniach i inspiracją wymiany doświadczeń, a także włączającą udziałowców międzyuniwersytecką platformą:

  1. Pogłębienie i poszerzenie europejskiego doświadczenia edukacyjnego EPICURa
  2. Wzmocnienie badań i innowacji ponad granicami
  3. Zwiększenie zaangażowania społecznego
  4. Wzmocnienie transformacji cyfrowej
  5. Osiągnięcie mobilności bez granic
  6. Rozwinięcie inkluzywności i usprawnienie struktur zarządzających

Budowanie na wizji wyrażonej przez jego członków, długoterminowa wspólna strategia EPICURa dla edukacji zakłada systematyczne podejście do rozwoju elastycznych programów, budowanych na programach mobilności i dydaktyki dla wszystkich studiujących. Do 2030 roku oferta EPICURa będzie zawierała ciągłe programy nauczania dla studentów, a także służyła i wspierała struktury dla zaangażowanych w nie pracowników. Dzięki temu pozwoli to wszystkim studentom i pracownikom zyskać prawdziwie europejski spersonalizowany proces nauczania i doświadczenie zawodowe.

EPICUR roznieci systemową zmianę od środka!