1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 czerwca 2022 r.

EPIDI Przewodnik Dobrych Praktyk

Uniwersytety partnerskie pod przewodnictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowały Przewodnik dobrych praktyk – jak odnieść sukces  na zdalnym stażu lub praktyce, oparty na ogólnoeuropejskiej ankiecie oraz pogłębionych wywiadach przeprowadzonych wśród czterech grup : studentów, pracodawców, uczelnianych koordynatorów praktyk, personelu administracyjnego, w celu zidentyfikowania osób, które miały doświadczenie z tym formatem stażu. 

Ankiety  i wywiady pozwoliły zebrać wskazówki i porady, zidentyfikować przeszkody i wyzwania, ale także korzyści i zalety, które napotkali, oraz rozwiązania, które zastosowali.  Dzięki temu udało nam się stworzyć Przewodnik dobrych praktykach, który możesz pobrać tutaj

Przewodnik ten jest zbiorem wskazówek i linków przydatnych dla każdej z grup docelowych. 

Ma on być dostępny i stale się rozwijać, a każdy będzie mógł znaleźć w nim informacje niezbędne do pomyślnego zakończenia stażu w kształceniu na odległość, w dowolnym momencie: od kwestii dotyczących aspektów formalnych, które należy dopełnić przed rozpoczęciem stażu przez studenta, po porady dotyczące tego, jak odnaleźć się na zdalnym stażu, zintegrować ze współpracownikami, skutecznie komunikować, monitorować postępy. Nasz Przewodnik po najlepszych praktykach gromadzi wszystkie te informacje w jednym miejscu.