1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 listopada 2021 r.

Warsztaty na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach

Za nami koniec wakacji i początek kolejnego roku akademickiego w konsorcjum EPICUR. W ostatnim tygodniu sierpnia przedstawicielki naszego uniwersytetu, Karolina Choczaj i Dominika Dąbrowska, brały udział we wspólnych warsztatach na Uniwersytecie Artystotelesa w Salonikach! Warsztatom towarzyszyły dwie podniosłe ceremonie: przekazania pierwszych certyfikatów ukończenia kursów EPICURa w roku akademickim 2020/2021 oraz wręczenie dyplomów ukończenia kursu języka polskiego w ramach Szkoły Języka Greckiego w Salonikach. EPICUR reprezentowała Pani Panagiota Partakelidou, zaś Szkołę Języka Greckiego Pani Elena Koutousi, która działa w kooperacji z naszym Uniwersytetem i pod patronatem Polskiej Ambasady w Atenach. Ważną częścią wydarzenia było spotkanie z Panią Dyrektor International Office Ms Helen Baxevanidou i jej zastępczynią Panią Dimitrą Mentekidou.