1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 listopada 2021 r.

EPICUR w programie HORYZONT 2020

Uniwersytet Europejski EPICUR z UAM w składzie, będzie realizował trzyletni projekt „Shaping European Society in Transition” w ramach programu Horyzont 2020.

Jednym z głównych celów projektu jest wsparcie naukowców na początku ich kariery naukowej. Odbywać ma się to poprzez m.in. silną współpracę w ramach konsorcjum. W celu prowadzenia wspólnych badań oraz korzystania z dostępnej infrastruktury, uczestnicy projektu zbudują innowacyjne formy kooperacji takie jak EPICommunity i EPIClusters.

Dzięki realizacji tego projektu EPICUR poszerzy zakres swojej działalności o badania, innowacje i interakcje ze społeczeństwem. W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera także rozwój wirtualnych sieci współpracy. To właśnie młodzi naukowcy będą zachęcani do współtworzenia EPICommunity, nowej sieci mediów społecznościowych opartej na atrakcyjnej zasadzie grywalizacji (gamification). Sięgnięcie po nowe narzędzia pomoże zwiększyć widoczność osiągnięć naukowych, a także ułatwi tzw. mobilność mieszaną (blended-mobility). Projekt realizowany będzie pod hasłem Be EPICurious!

Środki na realizację projektu pochodzić będą z programu Horyzont 2020 w obszarze Science with and for Society (SwafS – Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa). Projekt został przygotowany przez wszystkie 8 uczelni wchodzących w skład konsorcjum.