307000

STUDENTÓW

40000

PRACOWNIKÓW

21000

PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

118

WYDZIAŁÓW

156

INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

O KONSORCJUM

Od czerwca 2019 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR ‐ European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet Strasburski (Francja) - lider projektu, Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet Albrechta‐Ludwika we Fryburgu (Niemcy), Instytut Technologii w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytet Górnej Alzacji (Francja), Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria), Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja).

 

 

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Our strengths to become a major European university are what we have in common and what we can contribute to one another. We are eight universities with similar strategic profiles, with a long tradition of cooperation in an intercultural context, and full of ambitions for our students' research and success.

— Prof. Michel Deneken, Rektor Uniwersytetu w Strasburgu

Pierwsze posiedzenie Uniwersytetu Europejskiego

Pierwsze posiedzenie Uniwersytetu Europejskiego

Strasburg, Francja
10.01.2020 r.

fot. Przemysław Stanula, UAM

8 uniwersytetów

JEDNO KONSORCJUM

6 państw

Z UNII EUROPEJSKIEJ

3 lata

CZAS TRWANIA PROJEKTU

5 mln euro

BUDŻET

 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2020-2021 EPICUR - Uniwersytet Europejski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie