AKTUALNOŚCI

European partnership for innovation in distant internships

Epidemia Covid-19 zmieniła także sposób odbywania staży i praktyk studenckich – część z nich została przeniesiona do trybu online. Na rozwiązanie to większość pracodawców, a także studentów nie była przygotowana – zmiana była bowiem nagła i wymuszona nieprzewidzianymi okolicznościami zewnętrznymi. Oprócz wyzwań, jakie wiążą się z wdrażaniem wirtualnych praktyk i staży – w trybie tym dostrzega się także nowe szanse – zdecydowanie większe możliwości wyboru instytucji czy organizacji oferującej staże i praktyki, niezależnie od miejsca studiowania. Beneficjentami tego typu rozwiązań mogą także być osoby z niepełnoprawnościami. 

Pojawiła się zatem potrzeba przygotowania systemowych rozwiązań, na którą odpowiada realizowany od 1 kwietnia 2021 w partnerstwie trzech uczelni zrzeszonych w konsorcjum EPICUR: Uniwersytetu w Strasburgu, Instytutu Technologii w Karlsruhe i naszego Uniwersytetu projekt EPIDI -  European partnership for innovation in distant internships .  

W ramach działań projektowych w formie ankiet i w wywiadów zebrane zostaną doświadczenia i najlepsze praktyki w obszarze wirtualnych staży – z perspektywy studentów, opiekunów praktyk po stronie pracodawców i pracowników naukowych i administracyjnych uczelni. Doświadczenia te i rekomendacje zostaną następnie ujęte w Przewodniku dobrych praktyk

W kolejnym etapie projekt przewiduje opracowanie – we współpracy z partnerami – modułów i e-learningowych ułatwiających realizację staży on-line. Rozwiązania te będą wypracowywane także w ramach spotkań i warsztatów z partnerami zewnętrznymi – z sektora biznesowego, spośród organizacji społeczeństwa obywatelskiego, szkół i samorządów.

Zwieńczeniem projektu będzie upowszechnianie wypracowanych rozwiązań zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim, w tym w ramach całego konsorcjum EPICUR, we współpracy z którym projekt jest realizowany.

 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli akademickich doświadczonych we współpracy z otoczeniem uczelni, zainteresowanych tematyką staży cyfrowych oraz studentów realizujących praktyki do udziału w projekcie, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do rekomendowania rozwiązań.

Więcej o projekcie przeczytasz tutaj.

 

Kontakt do koordynatorki projektu: Anna Schmidt-Fiedler Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 61 829 47 55.

 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2020-2021 EPICUR - Uniwersytet Europejski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie