EPICUR W UAM

ZARZĄD PROJEKTU

JMR UAM prof. Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

Rektor UAM
Reprezentant UAM w Komitecie Sterującym konsorcjum EPICUR

Bogumiła Kaniewska, Fot. Maciej Nowaczyk

Tomasz Brańka

Project Assistant, politolog, Koordynator Uczelniany ds. Programy Erasmus+

 

 

Rafał Witkowski, Fot. Adrian Wykrota

Rafał Witkowski

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej


Biuro projektu

Karolina Choczaj

Dominika Dąbrowska


Zespół projektowy

Natalia Chromińska

Sylwia Ogórkiewicz

Aleksandra Bocheńska

Łukasz Kotliński – wsparcie  IT

Grażyna Muszyńska – obsługa księgowa projektu

Ewa Soroka – obsługa wniosku

 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© 2020-2021 EPICUR - Uniwersytet Europejski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie